Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Toolbox

Verminderen administratielast leerkracht
Leerkrachten, IB’ers en andere onderwijsprofessionals klagen geregeld over de administratielast in hun werk. Aanhoudende werkdrukbeleving is echter niet gezond voor de medewerker, niet goed voor de kwaliteit van ons onderwijs en niet goed voor onze leerlingen. Wij hebben daarom gemeend een instrument, een  stappenplan, te moeten ontwikkelen dat schoolteams kan helpen inzicht te krijgen in stress-verhogende administratieve handelingen, waarbij er een sterke relatie is tussen het ervaren van stress en de mate waarin de administratie als nuttig of nutteloos ervaren wordt. We raden directeuren en schoolteams aan dit instrument te hanteren om de hoeveelheid aan administratieve taken te beperken en alleen datgene vast te leggen dat noodzakelijk is om goed onderwijs te geven.