Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Personeel

Bij Stichting Acis zijn ruim 320 medewerkers in dienst. Acis vindt het belangrijk dat medewerkers zich voortdurend professionaliseren. De Acis Academie speelt daarbij een belangrijke rol. Lees hier het cursusaanbod 2017-2018.

De CAO PO 2016-2017 is voor ons personeel van toepassing.
Met vragen over personeelsaangelegenheden kunt u zich richten tot onze beleidsmedewerker personeelszaken, de heer I. de Looff.

De verwachtingen met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling binnen Stichting Acis worden vastgelegd in het Meerjarenbestuursformatieplan. Voor meer informatie: bestuursformatieplan 2016-2020.

Werkkostenregeling
Onlangs is een werkkostenregeling voor het personeel van Stichting Acis vastgesteld. Deze regeling, ook wel cafetariamodel genoemd, behelst secundaire arbeidsvoorwaarden die een belastingvoordeel voor de medewerker kunnen opleveren. De werkkostenregeling is met ingang van 1 januari 2018 uitgebreid. Klik hier voor meer informatie over de regeling.

In alle gevallen is van belang dat u voor 31 januari 2018 het formulier werkkostenregeling/cafetariaregeling bij Iwan de Looff inlevert waarmee u het voornemen bekend maakt in 2018 gebruik te willen maken van deze regeling.