Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Eerste paal obs De Pijler in Maasdam »

Op dinsdag 1 oktober a.s. om 14.30 uur is het feest op de openbare basisschool De Pijler te Maasdam. Dan wordt de eerste paal geslagen door Anja de Jong (directeur van De Pijler), Cora Labree (directeur De Hoeksche School Kinderopvang) en Luc van Heeren (voorzitter college van bestuur Stichting De Hoeksche School). Zij worden daarbij geassisteerd door de jongste en de oudste leerling van de school, Pip Westdijk en Maxim Vromans. Een en ander gebeurt uiteraard  onder toeziend oog van alle leerlingen, hun ouders en diverse genodigden die achter het hek kunnen plaatsnemen.

Opdrachtgever is Stichting De Hoeksche School, voorheen Acis. Het nieuwe gebouw wordt bijzonder duurzaam uitgevoerd met onder andere warmtepompen en een mos-sedum dak. Bovendien wordt de nieuwe Pijler een integraal kindcentrum. Dat betekent dat behalve de basisschool ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang in het gebouw komt. Het bijzondere is dat onderwijs en kinderopvang integraal worden aangeboden door De Hoeksche School. Het is de allereerste keer in de Hoeksche Waard dat er nieuwbouw plaatsvindt voor een integraal kindcentrum, zodat Maasdam dus een primeur heeft.

Gedurende de nieuwbouw zijn de kinderen van De Pijler ondergebracht in het schoolgebouw aan Fazant 5. Zij kunnen dan ook van dichtbij meemaken hoe hun nieuwe school groeit. De oplevering van het IKC De Pijler is voorzien in juli 2020.

In de zomervakantie is het tijd voor groot onderhoud »

Volop activiteit is er deze zomer in onze schoolgebouwen voor primair onderwijs. Zo vindt er groot onderhoud plaats op Onder de Wieken (Nieuw-Beijerland), De Tandem (Oud-Beijerland en Het Driespan (Puttershoek). In de gebouwen van De Blieken (Klaaswaal), De Meerwaarde (Strijen) en De Klinker (Oud-Beijerland) vindt een kleine verbouwing plaats.

Ondertussen gaan ook de voorbereidingen op de nieuwbouw van De Pijler (Maasdam) door, zodat de eerste paal begin oktober kan worden geslagen en de oplevering medio 2020 kan plaatsvinden.

De Pijler is het eerste gebouw van De Hoeksche School dat als Integraal Kindcentrum is ontworpen. Stichting Kinderopvang De Hoeksche School gaat er kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aanbieden.

Het IKC De Pijler krijgt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) dat dus vrijwel alle benodigde energie zelf kan opwekken. In de warme zomermaanden kan het gebouw worden gekoeld.

De start van de nieuwbouw voor Het Pluspunt wordt begin 2020 verwacht. Ook dat gebouw wordt Bijna Energie Neutraal uitgevoerd en krijgt koeling. Mooie vooruitzichten!

Stichting Acis gefuseerd met Stichting OVO »

Op 1 augustus 2019 is Stichting Acis gefuseerd met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De naam van de nieuwe stichting is ‘De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard’. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Door deze fusie zal de samenwerking tussen de beide vormen van onderwijs nóg intensiever worden en dat is in het belang van de ouders en leerlingen.

Stichting De Hoeksche School werkt intensief samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de realisatie van integrale kindcentra. De Hoeksche School speelt zodoende een zeer belangrijke rol in het leven van kinderen van 0 tot 18 jaar. Anders gezegd, De Hoeksche School is er van baby tot student. Juist daarom is het motto ‘De mooiste tijd van je leven’. Dat is wat we alle kinderen (en hun ouders) willen geven.

Het logo van de nieuwe stichting bestaat uit kinderen van verschillende leeftijd. Samen vormen zij het eiland Hoeksche Waard. Hoekscher kan het niet!