Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Nieuwe editie Acis Actueel »

De nieuwe editie van ons informatiemagazine Acis Actueel is weer uit. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en Ovo HW. In deze editie:

 • Kleine scholen zwak of is dit weer gewoon een bezuinigingsmaatregel?
 • Column van Luc van Heeren, voorzitter College van Bestuur van Stichting Acis en Stichting Ovo HW
 • Daltononderwijs in de Hoeksche Waard
 • Rots en Watertraining op school
 • Nieuwe huisstijl
 • Team Actief College naar Alpe d’Huez
 • Eerste ouder-ontmoetingsavond op De Tandem groot succes
 • Een droom is uitgekomen
 • Beleid passend onderwijs leidt tot nieuw samenwerkingsverband
 • How are you today?
 • De Vlashoek reist om de wereld in 80 dagen
 • Volgend jaar Cambridge Engels op Hoeksch Lyceum
 • Verbouwing op Actief College

Lees hier de Acis Actueel maart 2013

Wethouder bezoekt groep 8 van De Pijler »

MAASDAM: De leerlingen van groep 8 van obs De Pijler in Maasdam krijgen donderdag 21 maart bezoek van Henk van Etten, wethouder van Onderwijs in Binnenmaas. Dit gebeurt in het kader van de landelijke Dag van de Leerplicht, met als thema ‘School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?’
De wethouder zal de scholieren vertellen over het belang van onderwijs en het op tijd komen.

Van Etten heeft gekozen voor de kinderen uit groep 8 omdat zij volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Jaarlijks worden vanuit het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Holland Zuid zo’n driehonderd meldingen van veelvuldig te laat komen bij Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gedaan. Het aantal daadwerkelijke keren te laat komen is een veelvoud daarvan. De regel is dat scholen pas na negen keer te laat komen een melding doen bij het Bureau.

Leerlingen van Het Anker in voetsporen van Van Gogh »

HEINENOORD: Leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8 van obs Het Anker in Heinenoord hebben op 7 maart een bezoek gebracht aan het Van Gogh Museum in Amsterdam.

In het museum kregen ze een rondleiding langs de beroemde schilderijen van Vincent Van Gogh en werd verteld over de honderden bewaard gebleven brieven – vaak met schetsen – van de schilder. Uitleg werd gegeven over schildertechniek, kleurgebruik, thematiek, verschillen en overeenkomsten, compositie, licht, materiaal en smaak. Kijken naar en praten over kunst stonden daarbij centraal.

leerlingen Het Anker tijdens de workshop in het Van Goghmuseum

leerlingen tijdens de workshop in het Van Goghmuseum

Na de rondleiding volgde een workshop waarin de scholieren actief aan de slag gingen met pen en Oost-Indische inkt om een eigen versie te maken van een Van Goghbrief met schets, inclusief enveloppe, postzegels en stempels.