Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Leerlingen van Het Anker in voetsporen van Van Gogh »

HEINENOORD: Leerlingen van de groepen 5/6 en 7/8 van obs Het Anker in Heinenoord hebben op 7 maart een bezoek gebracht aan het Van Gogh Museum in Amsterdam.

In het museum kregen ze een rondleiding langs de beroemde schilderijen van Vincent Van Gogh en werd verteld over de honderden bewaard gebleven brieven – vaak met schetsen – van de schilder. Uitleg werd gegeven over schildertechniek, kleurgebruik, thematiek, verschillen en overeenkomsten, compositie, licht, materiaal en smaak. Kijken naar en praten over kunst stonden daarbij centraal.

leerlingen Het Anker tijdens de workshop in het Van Goghmuseum

leerlingen tijdens de workshop in het Van Goghmuseum

Na de rondleiding volgde een workshop waarin de scholieren actief aan de slag gingen met pen en Oost-Indische inkt om een eigen versie te maken van een Van Goghbrief met schets, inclusief enveloppe, postzegels en stempels. 

Obs De Schelf serveert pannenkoeken »

‘s-GRAVENDEEL: De leerlingen van groep 7 op obs De Schelf in ’s-Gravendeel bakken op vrijdag 15 maart pannenkoeken voor ouderen die in de omgeving van de school wonen. Tussen 11.00 en 13.00 uur worden de opa’s en oma’s verwend in de pas gerenoveerde hal van de school. De gasten worden ontvangen met een kopje koffie en thee om vervolgens van de baksels te kunnen gaan genieten.

pannenkoeken op De Schelf

 

Het initiatief vindt plaats in het kader van Nationale Pannenkoekdag die dit jaar als motto heeft ‘Bak mee voor ouderen!’ De bedoeling is dat heel Nederland ouderen in het zonnetje zet met zelfgebakken pannenkoeken. Aan De Schelf zal het in ieder geval niet liggen!

Advies Onderwijsraad is ‘ordinaire bezuinigingsmaatregel’ »

PUTTERSHOEK: De Onderwijsraad, een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de regering en de Kamer, heeft onlangs geadviseerd om in 2019 de ondergrens voor basisscholen op honderd leerlingen te stellen. Op het platteland, dus ook in de Hoeksche Waard, geldt nu nog een minimum van 23 kinderen.

„Als dit wordt ingevoerd zullen de gevolgen in de Hoeksche Waard enorm zijn. Waarschijnlijk moeten dan zo’n negen basisscholen, van openbaar en bijzonder onderwijs, hun deuren sluiten. Diverse dorpen raken dan hun laatste school kwijt of er blijft er nog maar één bestaan,” vertelt Luc van Heeren, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Acis. Dit heeft negatieve gevolgen voor de vitaliteit van een dorp. Ouders met kinderen trekken weg uit een dorp waar geen school is waardoor dorpen vergrijzen, vreest hij.

Over het advies van de Onderwijsraad is Van Heeren niet te spreken. „Het is niet goed onderbouwd. De Onderwijsraad gaat ervan uit dat de kwaliteit van kleine scholen slechter is dan die van grote. De scholen van Acis bewijzen echter dat dit niet klopt. Al onze scholen, dus ook de kleintjes, scoren goed in de onderzoeken van de onderwijsinspectie.”

Volgens Van Heeren is het advies niet meer dan een ‘ordinaire bezuinigingsmaatregel’. Hij hoopt dan ook dat door protesten van de PO-Raad, de landelijke bond van schoolbesturen, en alle andere instanties die bij het onderwijs zijn betrokken, het advies snel van tafel wordt geveegd.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.