Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Organisatie

Stichting Acis is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard. De stichting bestaat sinds 1 januari 2004, toen de gemeenten in de Hoeksche Waard hun bestuurlijke taken voor het openbaar onderwijs aan Acis overdroegen.

Stichting Acis is het schoolbestuur van 22 openbare basisscholen en een openbare basisschool voor speciaal basisonderwijs. Dagelijks bezoeken zo´n 3200 kinderen onze scholen voor primair onderwijs. Dat is 44% van alle kinderen uit de Hoeksche Waard. Acis heeft 300 personeelsleden.

Het motto is: Acis, voor elk kind de beste basis.

Het proces van richting geven (het besturen, plannen) binnen de stichting en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie staat verwoord in het document planning & control cyclus

Lees hier de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van de stichting.