Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Nieuwe Acis Actueel is uit »

De nieuwe editie van ons informatief magazine Acis Actueel is uit. In dit nummer ondermeer:

– de column van bestuurder Luc van Heeren
– De Hoeksche Waard en passend onderwijs: een passende combinatie
– ’t Kraaienest heeft het beste idee
– Een reis door het kinderbrein
– Minister enthousiast over plannen Actief College
– Zo gaat het nieuwe Actief College er uit zien
– Kooklessen op de Burgemeester van Bommelschool
– Nieuwe directeur voor De Boomgaard
– Ontdekken op De Dubbeldekker
– Vakantierooster schooljaar 2019-2020
– Integraal Kindcentrum De Schelf goed van start
– Leuker lesgeven op de basisschool

Lees hier de Acis Actueel januari 2019.

Techniek leren op obs De Schelf »

Basisschool De Schelf in ’s-Gravendeel heeft onlangs bezoek gehad van een techniekcoach van TechniekTalent.nu, een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Doel is jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen.

Tijdens een gastles in groep 3a werd op speelse wijze aandacht besteed aan vervuild water en het plastic-probleem. De kinderen kregen ondermeer de opdracht een apparaat te maken dat het plastic op kan ruimen.

‘Michelinster’ voor De Blieken »

Na een grondig onderzoek naar het onderwijs, pedagogisch klimaat, ondersteuning en de kwaliteitszorg heeft obs De Blieken in Klaaswaal van de Onderwijsinspectie het predicaat GOED ontvangen, een soort Michelinster voor het onderwijs. Daar zijn alle medewerkers enorm trots op. Vandaag werden alle kinderen getrakteerd op taart.

Om het predicaat GOED te krijgen, moet een school laten zien dat niet alleen de verplichte basiskwaliteit op orde is, maar dat zij meer doen. De Blieken werd geroemd om haar warme, veilige pedagogisch klimaat. Ook het brede aanbod in de vorm van het Kunstkabinet, de aanpak voor wetenschap en technologie, de plusgroep en de extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben verdienden alle lof van de inspecteurs.

Om tot dit oordeel te komen waren twee inspecteurs de hele dag op school aanwezig. Zij bezochten lessen van alle leerkrachten en spraken intensief met directie, intern begeleider en leerkrachten. Ook gingen zij in gesprek met ouders en leerlingen. Als extra pluim op de hoed gaven zij aan dat de goede sfeer, de teamspirit en manier van aanpak in het hele kindcentrum terug te zien is. Een mooi compliment voor het hele team van kinderopvang en onderwijs in kindcentrum De Blieken.