Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

In de zomervakantie is het tijd voor groot onderhoud »

Volop activiteit is er deze zomer in onze schoolgebouwen voor primair onderwijs. Zo vindt er groot onderhoud plaats op Onder de Wieken (Nieuw-Beijerland), De Tandem (Oud-Beijerland en Het Driespan (Puttershoek). In de gebouwen van De Blieken (Klaaswaal), De Meerwaarde (Strijen) en De Klinker (Oud-Beijerland) vindt een kleine verbouwing plaats.

Ondertussen gaan ook de voorbereidingen op de nieuwbouw van De Pijler (Maasdam) door, zodat de eerste paal begin oktober kan worden geslagen en de oplevering medio 2020 kan plaatsvinden.

De Pijler is het eerste gebouw van De Hoeksche School dat als Integraal Kindcentrum is ontworpen. Stichting Kinderopvang De Hoeksche School gaat er kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang aanbieden.

Het IKC De Pijler krijgt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) dat dus vrijwel alle benodigde energie zelf kan opwekken. In de warme zomermaanden kan het gebouw worden gekoeld.

De start van de nieuwbouw voor Het Pluspunt wordt begin 2020 verwacht. Ook dat gebouw wordt Bijna Energie Neutraal uitgevoerd en krijgt koeling. Mooie vooruitzichten!

Stichting Acis gefuseerd met Stichting OVO »

Op 1 augustus 2019 is Stichting Acis gefuseerd met Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard. De naam van de nieuwe stichting is ‘De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard’. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Door deze fusie zal de samenwerking tussen de beide vormen van onderwijs nóg intensiever worden en dat is in het belang van de ouders en leerlingen.

Stichting De Hoeksche School werkt intensief samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de realisatie van integrale kindcentra. De Hoeksche School speelt zodoende een zeer belangrijke rol in het leven van kinderen van 0 tot 18 jaar. Anders gezegd, De Hoeksche School is er van baby tot student. Juist daarom is het motto ‘De mooiste tijd van je leven’. Dat is wat we alle kinderen (en hun ouders) willen geven.

Het logo van de nieuwe stichting bestaat uit kinderen van verschillende leeftijd. Samen vormen zij het eiland Hoeksche Waard. Hoekscher kan het niet!

Daar gaan ze… »

Twaalf vissen zwemmen uit. Met een daverend afscheidsfeest hebben de twaalf schoolverlaters van obs De Blieken hun basisschooltijd beëindigd. De festiviteiten begonnen ’s morgen al; op de fiets vertrokken de leerlingen van groep 8 naar boerderij de Kikkershoek voor een ontdekkingsreis per kano door de Hoeksche Waard. Onderweg werden ze verrast met een kleine barbecue.

Na een rondrit met veel bombarie op een platte kar door het dorp werden ze op school opgewacht door leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Onder luid applaus liepen ze over de rode loper waarna er een klein feestje werd gevierd.

Ook werd er een prachtig cadeau aan school aangeboden: twaalf nieuwe vissen voor de school. Geen blieken, maar allemaal verschillende vissen, omdat geen kind hetzelfde is en je op deze school lekker jezelf kunt zijn.

Later in de week volgde de eindmusical.

De leerlingen van groep 8 van De Blieken zijn klaar voor vakantie en hun volgende avonturen.