Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medio 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld.

Het college van bestuur van Stichting Acis heeft de Meldcode Huiselijk Geweld en KindermishandelingĀ vastgesteld. De code en de daarbij behorende Handleiding Huiselijk Geweld en KindermishandelingĀ bevatten een stappenplan en hebben tot doel de medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.