Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

Kinderopvang

Tussenschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2006 is het bestuur van de Stichting Acis formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (tso). De visie op het overblijven is vastgelegd in de nota Bovenschools kader TSO. Klik hier om de tekst te downloaden..

Voor- en naschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2007 hebben schoolbesturen de verplichting buitenschoolse opvang aan te bieden. De bso wordt op de scholen verzorgd door verschillende externe organisaties voor kinderopvang. Voor informatie over de bso op de school van uw kind kunt u zich wenden tot de directeur van de betreffende school of de website van de school raadplegen.