Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Groot enthousiasme tijdens Hoeksch Lycée Dictee »

Het jaarlijks Hoeksch Lyceum Dictee is dit jaar gewonnen door Irini van der Hoek van obs De Blieken uit Klaaswaal (winnares Taaldictee), Koen Cornelisse van obs De Eendracht in Zuid-Beijerland (winnaar Rekendictee) en Nes Kranendonk & Megan Dijkstra van obs Het Pluspunt in Oud-Beijerland (Algemene kennis). Luc van Heeren, de bestuurder van Acis, reikte de prijzen uit.

Obs De Tandem heeft predicaat ‘Goed’. »

Een keer per vier jaar wordt de kwaliteit op alle scholen in Nederland door de Onderwijsinspectie beoordeeld. Tot voor kort kon het eindoordeel variëren uit ‘zeer zwak, zwak of voldoende’. In uitzonderlijke gevallen werd een school ‘excellent’ bevonden. Sinds kort kan de Onderwijsinspectie ook de beoordeling ‘goed’ toekennen. De Tandem in Oud-Beijerland is een van de eerste scholen in Nederland die het predicaat ‘goed’ heeft verworven.

De onderwijsinspectie was onder de indruk van onder meer het schoolklimaat, de kwaliteitszorg en de ambitie van De Tandem. De school doet veel aan de preventieve kant, constateert de Inspecteur. Vanuit de gedachte dat een positieve motivatie van de leerlingen beter werkt dan corrigeren en bijsturen, zet de school in op een aantal belangrijke aspecten. Zo worden leerlingen van groep 5 tot en met 8 elke week gevraagd hoe zij de week ervaren hebben op het gebied van veiligheid en welbevinden. Indien nodig wordt hier individueel of in de groep verder over gesproken. Daarnaast hanteert de school al geruime tijd een programma voor het verwerven van sociale competenties en burgerschap. Dit programma zit als het ware in het dna van de school. Een uitvloeisel daarvan is de leerlingen-mediation. Er is een groep (opgeleide) mediators die hun medeleerlingen doelgericht begeleidt bij het oplossen van conflicten. Dat dit werkt, blijkt uit het feit dat sommige mediators ietwat klagen over het feit dat ze zo weinig te doen hebben.

De directeur stuurt op een heldere, ambitieuze en warme wijze de organisatie aan. De teamleden waarderen deze benadering omdat zij zich op deze manier zeer betrokken voelen bij de continue verbetering en ontwikkeling van de hele school, aldus de Onderwijsinspectie. Uit de verschillende tevredenheidspeilingen en de door de Inspectie gevoerde gesprekken met ouders en leerlingen en uit de lesbezoeken blijkt ook dat De Tandem een school is met een fijn en veilig klimaat en goede onderwijsopbrengsten.

Stichting Acis is hierdoor het enige schoolbestuur in de wijde regio (misschien zelfs wel in heel Nederland) met zowel een school met het predicaat ‘goed’ als een school met het predicaat ‘excellent’ (De Meerwaarde in Strijen). Met recht is Acis dus de beste basis.

Als felicitatie met deze fantastische prestatie heeft de bestuurder van Acis, de heer Luc Van Heeren, het hele team van De Tandem een dinerbon aangeboden.

Onder de Wieken blijft Gezonde School »

Basisschool Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland heeft het vignet Gezonde School weer behaald. Met het vignet laat de school zien dat voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Onder de Wieken is trots op dit behaalde resultaat! Elke drie jaar moet dit certificaat opnieuw worden getoetst.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de school voor aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.