Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

De Zevensprong wordt kindcentrum »

De verbouwing van obs De Zevensprong, locatie Centrum, aan de Willem van Vlietlaan in Oud-Beijerland, is in volle gang. De werkzaamheden zijn begin maart gestart en zullen ongeveer acht maanden duren.

Na De Blieken in Klaaswaal wordt Zevensprong Centrum het tweede integraal kindcentrum (IKC) van de Hoeksche Waard. Dit IKC krijgt vorm door de samenwerking tussen scholenkoepel Acis, Stichting Spelenderwijs (peuterspeelzalen Hoeksche Waard) en SKOC Kinderopvang binnen het project de Hoeksche School.

De drie organisaties zullen inhoudelijk met elkaar samenwerken met als doel kinderen vanaf jonge leeftijd tot aan het einde van de basisschool zo optimaal mogelijk te begeleiden.

De drie partners hebben ervoor gekozen om een sportief IKC te realiseren waarbij in samenwerking met Hoeksche waard Aktief van januari tot aan de zomervakantie onder schooltijd voor peuters t/m de leerlingen van groep 8 sportieve activiteiten worden aangeboden. Ook zal Hoeksche Waard Aktief naschoolse sportieve workshops aanbieden.

Subsidie voor muziek »

Op obs Het Anker in Heinenoord werd al gewerkt met een digitale leerlijn muziek voor alle groepen in de school, de methode 123ZING! Dit voorjaar heeft de school subsidie aangevraagd om het muziekonderwijs een extra impuls te kunnen geven. De subsidie is inmiddels toegekend. Met deze extra middelen kan o.a. aanvullende scholing voor de leerkrachten gerealiseerd worden, nieuwe instrumentjes worden aangeschaft en kunnen gastdocenten een structureel deel uit gaan maken van het muziekonderwijs. De subsidie geldt voor een periode van drie jaar.

Veel aandacht voor lezen op de Van Bommelschool »

Op de Burgemeester Van Bommelschool in Heinenoord wordt relatief veel tijd besteed aan het leesonderwijs. De resultaten zijn daar ook naar.

Het is van groot belang om vanaf het begin van de kleuterperiode veel aandacht te besteden aan geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. De taalontwikkeling kan gestimuleerd worden door veel interactief voorlezen, gesprekken in kleine kring en herhaald voorlezen.

Leren lezen is geen natuurlijk proces. Hierbij is hulp nodig, waarbij gericht aandacht wordt gegeven aan klanken en letters. Leesproblemen kondigen zich soms al vroeg aan. Wanneer kinderen moeite hebben met rijmen en het inoefenen van versjes, is het belangrijk zo snel mogelijk extra oefening aan te bieden.

Omdat de Burgemeester Van Bommelschool een daltonschool is, en het onderwijs dus gestoeld is op o.a samenwerking, wordt het leesonderwijs ondersteund door tutoren. Dit zijn de leerlingen zelf. Zo wordt er dagelijks met tutoren gelezen en is er elke vrijdag kleuterlezen, een half uur waarin de bovenbouw leerlingen lezen met de kleuters.

In het kader van de landelijke actie ’Ik wil een prentenboek’, bedoeld om lezen te promoten, trakteerde de Van Bommelschool alle kleuters op het prentenboek ‘de Gruffalo’.

Agenda