Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Veel aandacht voor lezen op de Van Bommelschool »

Op de Burgemeester Van Bommelschool in Heinenoord wordt relatief veel tijd besteed aan het leesonderwijs. De resultaten zijn daar ook naar.

Het is van groot belang om vanaf het begin van de kleuterperiode veel aandacht te besteden aan geletterdheid, mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. De taalontwikkeling kan gestimuleerd worden door veel interactief voorlezen, gesprekken in kleine kring en herhaald voorlezen.

Leren lezen is geen natuurlijk proces. Hierbij is hulp nodig, waarbij gericht aandacht wordt gegeven aan klanken en letters. Leesproblemen kondigen zich soms al vroeg aan. Wanneer kinderen moeite hebben met rijmen en het inoefenen van versjes, is het belangrijk zo snel mogelijk extra oefening aan te bieden.

Omdat de Burgemeester Van Bommelschool een daltonschool is, en het onderwijs dus gestoeld is op o.a samenwerking, wordt het leesonderwijs ondersteund door tutoren. Dit zijn de leerlingen zelf. Zo wordt er dagelijks met tutoren gelezen en is er elke vrijdag kleuterlezen, een half uur waarin de bovenbouw leerlingen lezen met de kleuters.

In het kader van de landelijke actie ’Ik wil een prentenboek’, bedoeld om lezen te promoten, trakteerde de Van Bommelschool alle kleuters op het prentenboek ‘de Gruffalo’.

Schoolplein14 in Piershil »

Schoolplein 14 is de naam van het nieuwe schoolplein van obs ’t Kraaienest in Piershil. Het is ontwikkeld in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel de leerlingen uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten.

Op het voorheen toch wat saaie plein zijn lijnen en kleurvakken aangebracht zoals een speelcirkel en een stukje atletiekbaan. De leerlingen kunnen nu voetballen op een echt voetbalveld of een rondje rennen op de atletiekbaan.

Het plein wordt officieel geopend op woensdag 10 mei om 11.00 uur.

Obs ’t Kraaienest gaat op de schop »

Obs ’t Kraaienest in Piershil gaat verbouwen. Naast een algehele renovatie van het gebouw wordt er ook ruimte gemaakt voor kinderopvang.

Donderdag 20 april ging de eerste paal de grond in. De leerlingen hebben van tevoren hun wensen op papier gezet en in de paal gestopt.

Als alles volgens plan verloopt, zal de oplevering plaats vinden rond het begin van de herfst.